proč právě Bedis, s.r.o.

Výhody externího vedení účetnictví kvalitní specializovanou firmou

 • záruka správnosti, úplnosti a průkaznosti vedeného účetnictví
 • ekonomická výhodnost - úspora režijních nákladů
 • možné další služby poskytované specializovanou účetní firmou v rámci vedení účetnictví
(uvedené výhody jsou platné samozřejmě za předpokladu, že systém činnosti firmy možnost externí spolupráce umožňuje)

Výhody spolupráce s naší firmou, kromě shora uvedených

 • průběžná daňová kontrola a zpracování přiznání k dani z příjmů daňovým poradcem, s příp. možností odkladu termínu podání DP a úhrady splatné daně
 • zastupování při jednání s FÚ, OSSZ, ZP, ÚP apod. (včetně účasti na kontrolách konaných uvedenými institucemi)
 • zpracování mezd a související agendy
 • kontrola a event. dopracování systému vnitřních předpisů organizace, předepsaných zákonem o účetnictví a dalšími
 • předávání výstupů z účetnictví v rozsahu a frekvenci dle potřeby klienta, navíc s možností zpracování finanční analýzy jako významného nástroje finančního řízení firmy
 • s výjimkou fyzického předání dokladů, lze téměř veškerou komunikaci řešit elektronickou cestou (platební příkazy, hlášení a podklady ke mzdám, fakturace)
 • možné další služby z naší nabídky

Cenové podmínky

vedení účetnictví

 • vedení jednoduchého účetnictví: 20,- až 30,- Kč/měsíc za řádek peněžního deníku
 • vedení podvojného účetnictví: 25,- až 35,- Kč/měsíc za řádek účetního deníku

Cenové rozpětí je určeno rozsahem a složitostí účtované činnosti a dle plátců či neplátců DPH. Alternativně jsme připraveni projednat smluvní paušální cenu na základě Vámi sdělených informací.

mzdová agenda

 • mzdy: od 200,- Kč/měsíc za zaměstnance

účetní závěrka

 • řádná (roční) účetní závěrka a zpracování přiznání k DP: 2.500,- až 20.000,-Kč/závěrku

Cenový rozptyl je dán rozsahem majetku účtované firmy a formou zpracování - podání přiznání k DP.

Dopad našich cenových podmínek do režijních nákladů klienta

Příklad: malá firma - daňová evidence, neplátce DPH


200 řádků/měsíc × 20,- = 4.000,- Kč/měs.
5 zaměstnanců × 200,- = 1.000,- Kč/měs.
celkem za měsíc s DPH 20% = 6.000,- Kč
celkové náklady za rok vč. uzávěrky = 78.000,- Kč / rok
z toho průměrné měsíční náklady = 6.500,- Kč/ měsíc

Při zajišťování stejného rozsahu a obsahu činností jedním vlastním zaměstnancem, při těchto nákladech, by musela jeho průměrná hrubá mzda činit max. 4.851,- Kč/měsíc (! Minimální mzda je však 9.200,- Kč/měsíc), přičemž by nebyla zajištěna jeho zastupitelnost a nejsou zahrnuty další náklady na průběžné udržování jeho kvalifikace, náklady na vybavení HW+SW, zákonné pojištění, atd.

Jsme připraveni k dalšímu osobnímu jednání pro upřesnění smluvních ujednání na základě Vašich konkrétních podmínek a požadavků.