personální obsazení


Gabriela BRABCOVÁ

Daňový poradce evid.č. 2701
Jako jednatelka je osobou odpovědnou za oblast daňových služeb a metodiku účetnictví.
+420 606 630 150

brabcova@bedis.cz


Ing.Petr PŘEUČIL

Jednatel pověřený výkonem statutárních funkcí a oblastí organizačního poradenství.
+420 724 027 749

preucil@bedis.cz