Organizační poradenství

 • Poradenství při zahájení podnikání, posouzení a návrh formy podnikání
 • Poradenství při změně právní formy podnikání
 • Návrh společenské smlouvy obchodní společnosti
 • Posouzení, návrh a zpracování obchodních smluv, např.
  • smlouva o dílo
  • smlouva o prodeji
  • smlouva o zprostředkování
  • mandátní smlouva
 • Posouzení, návrh a zpracování i jiných (např.: darovacích) smluv
 • Základy manažerského řízení
  • strategické plánování
  • provozní rozpočet a rozborová činnost
  • systémy marketingu
  • způsoby motivace zaměstnanců
 • Vnitřní předpisy organizace - provedení revize a zpracování (zákony předepsané i doporučené)