Daňové poradenství

 • Konzultace ke konkrétním daňovým otázkám s případným vydáním písemného odborného stanoviska
 • Zpracování daňových přiznání všech druhů daní
  • daně z příjmů
  • DPH
  • silniční
  • majetkové
 • Zastupování pro jednání s finančními orgány
 • Možnost odkladu zákonného termínu pro podání daňového přiznání a placení daně z příjmů
 • Průběžná kontrola a optimalizace daňové povinnosti (v návaznosti na vedení účetnictví)